Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

Vi ska leda den svenska ytbehandlingsbranschen
in i framtiden

Utveckling är en del av vår identitet. Med ett högt uppsatt mål om att leda den svenska  ytbehandlingsbranschen in i framtiden har vi dedikerat ett team som arbetar uteslutande med utvecklingsprojekt. De är vår frontlinje – som banar väg för ständig utveckling och möjliggör att vi blir bättre, lär oss nya områden och gör större skillnad för våra kunder, branschen och vårt gemensamma samhälle.

Läs om våra pågående utvecklingsprojekt

Ytterligare IATF-certifiering planerad till 2025

Nu är vi igång med arbetet för att ytterligare en av våra enheter ska bli IATF-certifierad

Ytterligare IATF-certifiering planerad till 2025

Proton Finishing Eskilstuna är redan certifierad, vi jobbar nu för att ta fler IAFT certifikat och denna gång är det Anderstorp Stansgatan 8 som står på tur.

Går allt som planerat så ska enheten få sitt certifikat under 2025.

 

Sista bilen

Så heter projektet som gör att vår enhet Proton Finishing Forsheda tar ett stort kliv framåt i arbetet med att minska sitt klimatavtryck.

Sista bilen

Målet med projektet var tidigare att halvera den mängd processvatten som vi inte klarar av att rena i vårt eget reningsverk, och därför måste skicka iväg på destruktion.
Men, under projektets gång har vi hittat nya spännande lösningar för vattenrening, vilket gör att tidigare satt mål nu helt enkelt är för klent.

Enligt våra beräkningar kommer vi gå från att skicka 2 fulla tankbilar i veckan, till att enbart behöva skicka 1 tankbil i månaden!

Att klara reningen på plats, i stället för att transportera bort processvattnet, har en stor positiv påverkan på processens utsläpp och därav vårt klimatavtryck.

En ny spännande installation är nu på plats i Forsheda, fungerar den så utlovat kan gåtan med rening av ZinkNickelkomplex vara löst.

Digital daglig styrning

Daglig styrning är processen för hur vi mäter, analyserar och följer upp verksamheten.
Vi tittar nu på hur vi kan göra denna process digital.

Digital daglig styrning

Planen är att gå från att visualisera vid Whiteboards, till att sköta allt digitalt genom att använda touchscreens och Ipads i produktionen. Genom att ha denna uppkoppling mot våra olika system så öppnas nya möjligheter.

Denna utveckling kommer bland annat ge oss siffror i realtid, vilket gör oss proaktiva i stället för reaktiva.
Vi får även ett mer effektivt och ”cleant” sätt att följa upp och presenterar information vilket vi ser som ett stort plus.

Fortsättning följer!

Vi i Team Impact

Vi är en utvecklingsgrupp som arbetar heltid med utvecklingsprojekt som förbättrar, förändrar och förnyar oss och våra lösningar. Vårt syfte är att utforska och utveckla nya möjligheter till att leda svensk ytbehandling in i framtiden. Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss?

Våra Certifikat

IATF 16949

Läs mer

ISO 9001 certifikat

Läs mer

ISO 14001 certifikat

Läs mer

Våra produktionsbolag

Proton Finishing Anderstorp
Grand prixgatan

Proton Finishing Anderstorp Stansgatan 1

Proton Finishing Anderstorp Stansgatan 8

Proton Finishing Eskilstuna

Proton Finishing Forsheda

Proton Finishing Hillerstorp