Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

Zink-Nickel

Zink-nickel som förkortas ZnNi är ett elektrolytiskt, oorganiskt, korrosionsskyddande beläggningssystem för detaljer som skall placeras i extremt korrosiv miljö. Detta ger ett betydligt bättre korrosionsskydd än enbart Zink. Zinkskiktet är legerat med 12-15% nickel i skiktet. Zn/Ni klarar Nickel-avgivningskraven enligt SS-EN 1811.

Vet du att våra passiveringar är koboltfria?

Vi jobbar för en mer hållbar framtid, genom att välja ett koboltfritt alternativ gör vi en positiv skillnad både för människa och miljö.

Varför Zink-Nickel?

Beläggningens tjocklek kan anpassas till kundkrav men ger extremt goda korrosionsskyddande egenskaper redan vid tunna skikt, >5 μm.

Denna beläggning skapar ingen galvanisk korrosion i förband med aluminium.

Det har en låg potentialskillnad vilket är mängden energi som krävs för att flytta en elektrisk laddning från en punkt till en annan.

Temeperaturanvändningsområdet är <+300°C

Nötningsbeständigheten är hårdhet 450HV.

Behöver du friktionsstyrning så går detta att få med sealer/topcoat.

Till vilka produkter lämpar sig Zink-Nickel?

Konstruktioner som skall placeras i extremt korrosiv miljö som,

  • Skruvförband
  • Fästelement
  • Beslag
  • Rörkonstruktioner
  • Plåtkonstruktioner

Vi erbjuder denna beläggning både för häng och trumapplikation.

Vilken kravbild uppfyller Zink-Nickel?

  • Uppfyller VOLVO STD 121-0003 Y1000-4, 121-0004 Y2000-4, 121-0006 Y400-4, 121-0013 Y1300-4, 121-0015 Y1500-4
  • Uppfyller Scania 4111-B(C)3-IF.
  • Uppfyller ELV- och RoHS-direktiven.

> 720 h till basmaterialkorrosion enligt ISO 9227 (NSS).

Komplettering med sealer ger ökat korrosionsskydd.

Halvblank silver

Svart

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att ställa dina frågor och diskutera vilken ytbehandling som uppfyller dina krav och önskemål.

Kontakta oss

Anders Olsson

Försäljningschef

Håkan Engdahl

Teknisk försäljning

Pierre Möller

Teknisk försäljning