Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

Proton Finishings arbete med REACH

För oss på Proton Finishing är ett aktivt miljö- och säkerhetsarbete av högsta prioritet. Vi bevakar REACH-lagstiftningen med tillhörande kemikalielistor så som den s.k. Kandidatförteckningen, bilaga XIV (tillstånd) och bilaga XVII (begränsning). Ingen av de ytbehandlingar vi erbjuder innehåller några av de listade ämnena i mängder överstigande 0,1 vikt% av produkten.

Vi har idag en tät kontakt med våra leverantörer av dessa ämnen och jobbar aktivt för att byta ut ämnen på kandidatlistan utan att det påverkar kraven på era produkter.
Vi bevakar också kontinuerligt ett antal ämnen som är av större betydelse för oss, detta för att säkerställa framtida ytbehandlingsmetoder.

Proton Finishing är en nedströmsanvändare inom ramen för REACH-lagstiftningen och köper inte in kemi utanför EU som kräver registrering.

Mer information om REACH-Kemikalielagstiftning hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida.