Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

Nästa steg till klimatneutralitet

Proton Finishing är Proton-koncernens pionjär inom klimatberäkningar. Vintern 2021 färdigställdes den första klimatberäkningen vid Proton Finishing i Forsheda. Sedan 2023 erbjuder samtliga bolag inom Proton Finishing klimatberäkningar.

– Förutom att vi har fått svart på vitt var vi ska sätta in åtgärderna, så kan vi nu ge våra kunder detaljerade uppgifter om hur ytbehandlingen som de väljer påverkar klimatet, berättar processutvecklare och teamledare Joel Pierre.

Joel Pierre är processutvecklare och teamledare för Proton Finishings utvecklingsavdelning.

Joel Pierre jobbar som processutvecklare och teamledare på Proton Finishing. Hans uppdrag är att förbättra Proton Finishings arbete inom arbetsmiljö, miljö och energi samt att driva olika utvecklingsprojekt, bland annat verksamhetens klimatberäkningar. Vintern 2021 inleddes arbetet med att ta fram klimatberäkningar för Proton Finishings samtliga enheter. I början av 2023 var samtliga GHG-protokoll klara och används av kunder i deras hållbarhetsrapporteringar, för Proton Finishings egna förbättringsarbete och finns även med på offerter.

Vad är en klimatberäkning?

– Vi beräknar vårt klimatavtryck genom att omvand- la all klimatpåverkan som vår verksamhet har till CO2-ekvivalenter*. De här beräkningarna omfattar alla våra processer både uppströms och nedströms i anläggningen. De tar också hänsyn till energislag samt vad produkterna avger i CO2 innan de kommer till oss, samt klimatpåverkan från vårt avfall.

* Omvandling av alla växthuspåverkande gasers påverkan, uttryckt i en omräknad gemensam enhet.

Det låter komplext?

– Det är det. Det kluriga är att klimatberäkningar är ganska nytt för alla, det finns inte så mycket att gå på. Men nu när klimatberäkningar är gjorda för samtliga bolag inom Proton Finishing så har vi satt en struktur som fungerar och som vi kan fortsätta att jobba utifrån, för övriga verksamheter i Proton Group. Det vi har lärt oss är att det krävs en nära dialog med våra leverantörer; inköpen av kemikalier och energi utgör en stor del av klimatpåverkan för oss. Många av våra leverantörer har inte haft dessa uppgifter utan har tagit fram dem på vår begäran. Och då krävs det lite tid och tålamod. Genom att ställa de här kraven på våra leverantörer så är vi också med och driver utvecklingen. Det är också flera av våra kunder som har börjat ställa samma krav på oss.

Hur hanterar ni frågorna om klimatavtryck som ni får från kunderna?

– Vi använder klimatberäkningarna för att ta fram nyckeltal per ytbehandlad yta och linje. Det betyder att kunden inte bara får veta snittet för hela anlägg- ningen utan kan få detaljerade information om vad som skiljer de olika processerna åt och grunda sina beslut på detta. Det är väldigt roligt att kunna lämna klimatberäkningar till kunderna redan i offertstadiet, och ibland även i tidigare skede, vilket kunderna uppskattar.

Vad visar klimatberäkningarna nu när alla är klara?

– Användningen av gasol är en jättebov, även om vi visste det innan så kanske vi inte förstod hur stor andel den faktiskt står för. Men även pulver och zinkkulor är tunga poster, dels för att de är huvud- produkter men de har även de högsta emissions- faktorerna så detta är något vi kommer jobba vidare med. Vi har redan bytt leverantör av zinkkulor och gjort klimatnytta genom den förändringen.

Har ni några andra projekt på gång?

– Eftersom gasolen är en så stor andel av vår klimatpåverkan tittar vi på alternativa lösningar, som exempelvis elpanna och fjärrvärme. Vi har dessutom flertalet energieffektiviseringsprojekt på gång just nu, exempelvis har vi installerat elmätare och värmemängsmätare på samtliga liner där vi
kan planera och styra elbelastningen och vär- meanvändningen på ett smartare sätt och därmed minska energianvändningen. Vi arbetar också med ett projekt där vi kan återanvända värmen från våra härdugnar för att värma processen och eftersom pulverlackering kräver mycket energi håller vi även på att testa låghärdande pulver där vi hoppas att vi kommer kunna härda pulvret i lägre temperatur för att på så sätt spara energi.

Ytbehandling är i vissa fall en energikrävande process.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att ställa dina frågor och diskutera vilken ytbehandling som uppfyller dina krav och önskemål.

Kontakta oss