Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

Klimatavtryck i våra offerter!

Vi sa att klimatavtryck i våra offerter var nästa steg efter att arbetet med våra GHG-protokoll var slutfört, och nu är vi där!

Som ytbehandlare är vi inne i en spännande utvecklingsfas, men detta är bara början på vår hållbarhetsresa.

Från och med nu kommer samtliga offerter vi skickar ut innefatta klimatavtryck på artikelnivå.

Klimatavtrycket har beräknats genom att omvandla all klimatpåverkan verksamheterna har, till CO2-ekvalenter, eller koldioxidekvivalenter.

Beräkningarna omfattar alla processer inom Proton Finishing, både uppströms och nedströms i anläggningarna. De tar också hänsyn till energislag samt vad produkterna avger i koldioxid innan de kommer till oss, samt klimatpåverkan hos slutkund.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, hur vi jobbar för att mäta och förstå vår klimatpåverkan och vad vi gör för att minska det så finns denna information under hållbarhetsfliken här inne på hemsidan.