Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

Om det som inte får hända händer

”Vill bli bäst i branschen på personsäkerhet”

Ytbehandlingsbranschen betraktas som tung, smutsig och farlig. Under 2021 påbörjades därför ett nytt säkerhetsprojekt. Målet är att medarbetarna ska ha det senaste i skyddsutrustning – och kunskapen att använda den. – Vi vill bli bäst i branschen på personsäkerhet, säger VD Henrik Dyberg.

Ögonduschen förvaras lättillgängligt i etthölster.

Proton Finishing gör just nu en stor genomgång av sitt hållbarhetsarbete, som en del av den långsiktiga strategin. Här väger arbetsmiljön tungt, konstaterar Henrik Dyberg.

– Det ligger i sakens natur. När man jobbar med ytbehandling är farliga kemikalier en del av vardagen. Många av dem är livsfarliga om man gör fel. Därför har vi sjösatt ett projekt med fokus på personsäkerhet.

I samarbete med leverantören Medical Care System har Proton Finishing inventerat alla enheter för att undersöka om rutiner och skyddsutrustning kan bli ännu bättre. Berörda medarbetare går kon- tinuerliga repetitionsutbildningar kopplade just till kemikaliesäkerhet.

– Det handlar alltså inte om att upprätthålla en lägstanivå, utan om att vi vill bli bäst i branschen på personsäkerhet. Vår ambition är att vi inte ska ha några tillbud och att alla ska känna sig trygga och säkra på jobbet, säger Henrik Dyberg.

Måste handla snabbt

Prio ett är att förhindra att det händer en olycka, genom rätt utbildning, rätt hantering och rätt skyddsutrustning, förklarar Markus Wahren som är marknadschef på Medical Care System.

– Vi har gått igenom alla Proton Finishings anläggningar och undersökt säkerheten kring kemikaliehanteringen. Vi har bland annat kontrollerat att man har rätt personlig skyddsutrustning i form av handskar, overaller, glasögon, munskydd och visir.

Och skulle något inträffa, så ska den senaste utrustningen finnas på plats för att oskadliggöra eller skademinimera.

– Kemikalier penetrerar huden eller ögat och tar sig in i vävnader. Därför är det extremt viktigt att få bort dem omedelbart och att använda en sköljlösning som är hyperton. Det betyder att sköljlösningen drar ut kemikalierna ur vävnaden även om kemikalien har penetrerat djupt. Kemikalier som tränger igenom huden eller ögat kan annars fortsätta att förstöra vävnaden i flera dagar.

Att ha med sig en personlig ögondusch som oskadliggör kemikalierna sparar värdefull tid eftersom den kan användas direkt.

Kräver kunskap

Det räcker heller inte med att det finns skyddsutrustning på plats. Medarbetarna måste ha kunskapen att använda den på rätt sätt.

– Det krävs olika typer av skyddshandskar för olika typer av kemikalier. Du kan inte bara ta på dig en handske och tänka att du är skyddad. Du måste ha rätt handske. En annan sak som många missar, är att alla handskar som har utsatts för kemikalier måste betraktas som engångshandskar. Du kan inte lägga dem ifrån dig och låta den som kommer efter använda dem, eftersom de kan ha varit utsatta för genombrott. Många som får hudproblem har använt gamla handskar där kemikalierna har brutit igenom.

Trygghet i vardagen

Marie Askestam är platschef vid Proton Finishing i Forsheda, som är en av anläggningarna med tuffast arbetsmiljö.

– Våra kemibad sträcker sig från frätande till varmt, alkaliskt och surt och kräver väldigt goda rutiner kring säkerhet och nödlägesberedskap. Hos oss är glasögon, handskar och de nya ögonduscharna obligatoriska så fort du går upp på linan. För oss är det viktigt att veta att vi verkligen är utrustade med det bästa som finns.

I produktionen finns numera även Diphoterine®- lösning i form av en portabel helkroppsdusch, inte helt olik en brandsläckare.

– Får du ett stänk på dig kan du alltså klä av dig och duscha av dig direkt, på plats och behöver inte springa iväg till en nöddusch. Den här typen av lös- ningar kan göra hela skillnaden. För även om vi vet hur vi ska göra för att jobba säkert, så finns tyvärr alltid den mänskliga faktorn.

Vackra fabriker

– Personsäkerheten är en av de viktigaste pusselbitarna i ett hållbart företagande.

Vi behöver kunna stå rakryggade inför våra kunder, slutkunder och andra intressenter och visa att vi jobbar på ett hållbart sätt och att människorna som jobbar i våra fabriker mår bra, betonar Maria Thom, som är hållbarhetschef.

– I vår strategi pratar vi om att vi vill ha ”vackra fabriker”. Och då menar vi naturligtvis inte bara ytan, utan att alla som jobbar hos oss ska må bra. Nu utrustar vi våra fabriker med den absolut bästa nödlägesberedskapen, samtidigt som våra medarbeta- re får specialkunskap och vet hur de ska agera om det som inte får hända händer. Att kunna erbjuda en trygg och säker arbetsplats med hög trivselfaktor är avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla medarbetare. För oss är det jätteviktigt att ha ett gott rykte.

Vill bli bäst i branschen på personsäkerhet

Hantering av farliga vätskor och kemikalier sker både i Proton Finishings laboratorium och ute i produktionen. Här jobbar Tomas Sceponavicius på laboratoriet i Forsheda. Bilden är arrangerad för fototillfället då vi använde oss av ofarliga vätskor.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för att ställa dina frågor och diskutera vilken ytbehandling som uppfyller dina krav och önskemål.

Kontakta oss