Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

Klimatavtryck på artikelnivå

I arbetet mot att bli en mer hållbar ytbehandlare har vi nu slutfört arbetet med att ta fram GHG-beräkningar på samtliga sex enheter, vilket innebär att vi nu kan mäta och redovisa klimatavtryck per process och ner på artikelnivå. Nästa steg är att få in klimatavtryck på offerterna.

Klimatavtrycket har beräknats genom att omvandla all klimatpåverkan verksamheterna har till CO2-ekvalenter, eller koldioxidekvivalenter

Beräkningarna omfattar alla processer inom Proton Finishing, både uppströms och nedströms i anläggningarna. De tar också hänsyn till energislag samt vad produkterna avger i koldioxid innan de kommer till oss, samt klimatpåverkan hos slutkund.

– Det känns riktigt stort att vi nu kan redovisa klimatavtryck ner på artikelnivå. Klimatberäkningar är lite klurigt då det inte finns så mycket att gå på men vi har lärt oss mycket på vägen som vi nu kommer bygga vidare på, säger Sandra Vatn – hållbarhetsutvecklare på Proton Finishing.

– Vi märker att frågorna från våra kunder gällande klimatavtryck ökar. Att kunna visa, direkt vid offertillfället, vilket klimatavtryck processen medför är ett stort steg i vår hållbarhetsutveckling och ännu ett steg på vår resa mot en mer hållbar ytbehandlare, säger Anders Olsson, Försäljningschef på Proton Finishing

Vad är GHG?

GHG-protokollet står för Greenhouse Gas Protocol och är en global standard som används för att underlätta organisationers rapportering av växthusgasutsläpp.

Vill du veta mer om vårt hållbarhets­arbete?

Här kan du ladda hem en sammanställning av de viktigaste punkterna för Proton Finishings hållbarhetsarbete. Läs om våra mål, vägen dit, utfall för förra året och hur vi tänker göra för att komma ännu längre!

Läs mer

Anders Olsson

Försäljningschef