Semesterstängt 2024: Anderstorp Grand Prixgatan 29-32 Anderstorp Stansgatan 1 28-31 Anderstorp Stansgatan 8 29-32 (öppet för utleverans v32) Eskilstuna 29-32 (godsmottagning öppen v32) Forsheda 28-31 Hillerstorp 28-31 Kontakta oss

IATF -certifiering av PF Eskilstuna

Vår pulverenhet i Eskilstuna är nu certifierad i enlighet med IATF 16949 vilket innebär att vi är bland de första ytbehandlarna i Sverige att få detta certifikat.

IATF står för International Automotive Task Force och är en kravstandard som bygger på ISO 9001 men med ytterligare 102st kravelement.

IATF är riskfokuserad och syftar till att minska variationer i produktion och förbättra effektiviteten i tillverkningen.

Största födelarna med IATF:

  • Stärker förebyggande arbetet under PPAP processen
  • Ökat fokus på hur man bemöter kundkrav
  • Ökat fokus på stabilare produktionsprocesser
  • Stärker arbetet med förbättringsarbete

”Vi är otroligt stolta över detta certifikat, men än mer stolta över vårt team på plats och alla runt omkring som arbetat för att detta skulle bli verklighet” – Henrik Dyberg VD Proton Finishing

Certifikatet är ett kvitto på det arbete vi gjort och gör, vi är otroligt stolta över detta och det ger absolut ett mervärde till våra kunder


Marcus Anderberg

Platschef, Proton Finishing Eskilstuna